Idealisme

Idealisme er en teori, der vægter samarbejde mellem stater og tror på, at stater kan have fælles interesser og på at varig fred er mulig. Idealisme kaldes også nogle gange liberalisme.

Varig fred er mulig

Idealister mener, at tre faktorer gør varig fred mulig i det internationale system:

  1. Interdependens.
  2. Demokratiets udbredelse.
  3. Internationale institutioners stigende betydning.

I de næste afsnit kan du læse om de tre faktorer.

Interdependens

Den stigende interdependens betyder, at stater i højere grad er sammenfiltret end tidligere. Det betyder, at begivenheder i andre stater påvirker ens egen stat. Interdependensen kommer bl.a. til udtryk økonomisk. Stater handler i højere grad med hinanden. Idealister mener, at interdependens giver stater større incitament til samarbejde fremfor konflikt. Krig har for store omkostninger og vil skade begge parter. Idealister forudser,  modsat realisterne, at stater vil have fokus på den absolutte ressourcemængde. Absolut ressourcemængde ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind