Hård

Hvad er hård magt?

Hård magt er brug af tvang, straf eller belønning til at få andre stater til handle anderledes end de ellers ville. Magtressourcer indenfor hård magt er militære, økonomiske og teknologiske ressourcer. Ressourcerne kan f.eks. være en stor hær, et højt BNP eller droner. Denne type magtressourcer kaldes også for fysiske ressourcer. Vi har valgt ikke at bruge betegnelsen, da der også er militære, økonomiske og teknologiske ressourcer, der ikke er fysiske. Hård magt bygger på en snæver forståelse af magt, da det hovedsageligt er økonomiske og særligt de militære ressourcer, der giver magt. Ifølge realismen er hård magt den vigtigste type magt.

Hård magt kan udøves både direkte og indirekte. Direkte hård magt er, når en stat bruger sine ressourcer til at påvirke andre stater til at handle som man ønsker. Det kan være ved at true med at anvende sine magtressourcer, f.eks. økonomiske sanktioner, eller faktisk anvende dem, f.eks. gå i krig. Det er også et udtryk for direkte hård magt, når en magtfuld stat tilbyder at beskytte en stat til gengæld for en adfærdsændring. Hård magt kan altså både bruges som pisk og gulerod. Et eksempel på hård magt er USA’s økonomiske sanktioner mod Iran for at forhindre Iran i at udvikle sig til en atommagt.

Indirekte hård magt er, når andre stater forudser, hvilke interesser staten med hård magt har og ændrer adfærd derefter. I det tilfælde har staten me...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind