Begreber

Absolut ressourcemængde

Absolut ressourcemængde betyder, at man ser på én stats ressourcemængde – den faktiske mængde ressourcer – uafhængigt af andre staters ressourcemængde. Idealismen har typisk fokus på den absolutte ressourcemængde.

Anarki

Anarki indenfor international politik henviser til, at der ikke er nogen til at opretholde international lov. Det vil sige, at der ikke er nogen garant for staternes sikkerhed, hvilket medfører, at staterne frygter hinandens hensigter. Staterne stoler derfor kun på sig selv, hvilket får staterne til at opruste militært. Oprustningen kan medføre et sikkerhedsdilemma. 

Det er særligt teoriretningen realismen, der mener, at det internationale system er præget af anarki. Den engelske skole mener ligeledes, at der er anarki.

Balancering

Balancering foregår, når supermagter afbalancerer hinandens magt eller når andre stater danner en alliance, der kan fungere som modpol til supermagten eller en konkurrerende alliance. Det kan staterne gøre ved at danne alliancer med andre stater samt ved at opruste eget militær. På den måde opstår der en ligevægt mellem supermagten og alliancens ressourcer, hvilket har en afskrækkend...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind