[4]

Kemi A STX - 22. maj 2014

Dette er vores vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra torsdag den 22. maj 2014.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af vores fagredaktør i kemi.

I opgaverne 3.b og 4.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Opgave 1
a. Marker de funktionelle grupper i steviol, og angiv hvilke stofklasser, de tilhører.
b. Gør rede for, om steviolstrukturen giver mulighed for stereoisomere former.
c. Færdiggør reaktionsskemaet. Benyt bilag 2. Angiv reaktionstype.
d. Forklar, hvorfor steviols fordelingsforhold er meget mindre ved pH 7,4 end ved pH 2,0. Inddrag både steviols struktur og syre-baseegenskaber.

Opgave 2
a. Beregn massen af sulforaphan, som en rotte indtager. Resultatet skal angives i mg.
b. Beregn, hvor lang tid der går, fra den maksimale koncentration af sulforaphan er nået, til stofmængdekoncentrationen i blodet er faldet til 10 % af maksimumsværdien.
c. Gør rede for, hvordan broccoli skal koges, hvis den cancerhæmmende effekt skal bevares bedst muligt. Inddrag reaktionsforløbet i besvarelsen.
d. Anfør struktur og navn for hver af de 3 aminosyrer, der indgår i glutathion.
e. Angiv struktur og navn for det cancerhæmmende stof. Inddrag karakteristiske bånd over 1500 cm-1 samt integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i besvarelsen.

Opgave 3
a. Beregn pH i opløsningen ved 25 °C.
b. Beregn ∆G° for reaktion II ved 25 °C
c. Beregn forholdet mellem koncentrationerne af diiod og hypoiodsyrling ved ligevægt.

Opgave 4
a. Beregn massen af SnCl2 ∙ 2H2O, der skal anvendes
b. Begrund, at reaktionerne I og II er redoxreaktioner, mens reaktion III ikke er det.
c. Vis, at der er lineær sammenhæng mellem massen af kviksølv og absorbansen, og bestem forskriften for denne sammenhæng.
d. Beregn indholdet af kviksølv i tunfiskekødet. Angiv resultatet i μg kviksølv/g fiskekød. Kommenter resultatet i forhold til EU's anbefaling
e. Gør rede for, hvad formålet med skrubberen er, og hvordan den fungerer. Inddrag ligevægtskonstanten for reaktion III i redegørelsen.

Her ses uddrag af besvarelsen til opgave 2 e:

IR spektrum: Der er flere brugbare bånd i dette spektrum. Det kraftige bånd ved 1700 cm-1 angiver tilstedeværelsen af et C=O stræk, hvilket højest sandsynligt kommer fra en carboxylsyre. Denne ide underbygges af det brede bånd over 3000 cm-1, der angiver et O-H-stræk. Endvidere tilhører de små bånd mellem 3000 cm-1 og 2800 cm-1 et C-H-stræk, så der må være en alkan med sp3-hybridiserede kulstofatomer i forbindelsen

                      

1H-NMR spektrum: Singletten ved 12,6 ppm må svare til protonen på carboxylsyren. Heraf fås, at hvis dette signal integrerer til ét H alene, så må de andre integraler passe med hhv. 3:2:2 (fra højre til venstre). Signalet ved 2,3 ppm indeholder to H, og er derfor en CH2-gruppe. Denne CH2-gruppe må have én anden CH2-gruppen som nabo, fordi signalet er en triplet. Signalets nabo er signalet ved 1,7 ppm, der også integrerer til 2 H. Dette signal er mere kompliceret; det ligner en sekstet, hvilket kun giver mening, hvis denne CH2-gruppe er placeret mellem CH2-gruppen fra før og en CH3-gruppe, så ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 22. maj 2014

[4]
Bedømmelser
 • 23-09-2016
  Jeg har ikke kommentar til besvarelsen, andet at selve eksamensopgaven som omhandler stevia er formuleret forkert og at det nok kan forvirre folk. I opgaven gives fordelingskoefficienten korrekt som Kf = c_steviol(octan-1-ol)/c_steviol(vand). Denne fordelingskoefficient afhænger kun af stoffet (steviol; dvs. syren og ikke af den korresponderende base) og de to opløsningsmidler og er formodentlig en funktion af temperaturen. Det er en konstant, som ikke afhænger af pH-værdien. Det der åbenbart efterlyses i opgaven er en fordelingskoefficient, som er definieret anderledes (men det bliver ikke nævnt), nemlig: K_f*(pH) = {c_steviol_syre (octan-1-ol) + c_steviol_base (octan-1-ol)}/{c_steviolsyre (aq) + c_steviol_base (aq)} Da basen er polær kan man tilnærmelsesvis antage, at c_steviol_base (octan-1-ol) er lige med 0. Der gælder: c_steviol_syre (octan-1-ol)= Kf . c_steviol_syre (aq) Efter lidt omskrivning finder man: K_f*(pH) = Kf/{1 + (c_steviol_base (aq)/c_steviol_syre (aq) } Ved pH = 7,4 er koncentrationen af baseformen c_steviol_base (aq) større en ved pH = 2 og af denne grund K_f*(pH) mindre ved pH = 7,4 end ved pH = 2. Det ændrer dog ikke på, at Kf er konstant og ikke afhængig af pH.
 • 03-05-2017
  God hjælp og vejledning når man er gået i stå
 • 01-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig fint - gode svar
 • 08-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God besvarelse! Rigtig god som facitliste!