Noter

Begreber om social arv

 • Social arv: At forældres sociale status og karakteristika overføres til næste generation.
  • Negativ social arv: At en dårlig social placering og negative karakteristika, såsom lavt uddannelsesniveau, kriminalitet, stofmisbrug og arbejdsløshed, overføres fra en generation til den næste.
  • Pos…

...

Teoretikere om social arv

 • Pierre Bourdieu og social arv
  • Forældres kapitalsammensætning har stor betydning for barnets habitus og kapitalsammensætning.
  • Børn af veluddannede forældre vil have lettere ved at begå sig i uddannelsessystemet, fordi uddannelse…

...

Diskussion af social arv

 • Nogle mener, at social arv er et deterministisk og misvisende begreb.
 • Morten Ejrn…

...

Begreber om social mobilitet

...

Hvad påvirker generationsmobilitet?

Primær socialisering

 • Primær socialisering er socialisering, der foregår i hjemmet.
 • Forældrenes sammensætning af kapital kan fx påvirke den habitus barnet får. Habitus påvirker, hvordan individet tænker og handler, og medvirker derved til at fastholde børnene i samme socialgruppe som forældrene.
 • Det kan virke fastholdende, hvis forældre ikke har råd eller viden til at give deres barn sund kost eller hvis forældrene ikke er i stand til at stimulere barnets sp…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind