Social mobilitet og mønsterbrydere

Hvad er social mobilitet?

Social mobilitet betyder, at individer kan bevæge sig op og ned mellem socialgrupper eller socialklasser. Man snakker om opadgående social mobilitet, hvis man bevæger sig til en højere socialklasse, f.eks. kan man bevæge sig fra arbejderklassen til middelklassen, hvis man tager en videregående uddannelse. Nedadgående social mobilitet er omvendt, når individet bevæger sig til en lavere socialklasse, f.eks. hvis en person fra en rig familie kommer på kontanthjælp.

Der findes forskellige typer af social mobilitet. Generationsmobilitet betyder, at barnet bevæger sig til en anden socialgruppe end barnets forældre. Når vi taler om social mobilitet i Samfundsfag, så er det generationsmobilitet vi mener. Vi kan måle generatio…

...

Hvad er en mønsterbryder?

En mønsterbryder er en person, der klarer sig bedre end sine forældre. Det kan eksempelvis være, at man har taget en længere uddannelse og har fået en højere indkomst. Mønsterbryderen er altså en person, der oplever opadgående generationsmobilitet. Begrebet bruges hovedsageligt til at beskrive personer, der bryder med negativ social arv.

...

Push og pull faktorer

Når man snakker om social arv og social mobilitet, så taler man ofte også om push og pull faktorer. Push faktorer er faktorer, der bidrager til at skubbe en person ud af en socialklasse. Det vil sige en faktor, der gør det muligt at bryde den negative social arv. En push faktor er eksempelvis, at der sker en modernisering af samfundet. 

Pull faktorer er omvendt faktorer, der holder individet tilbage fra at bryde med deres socialklasse. Ulighed er et eksempel på en pull faktor.

...

Hvad påvirker generationsmobilitet? 

Der er forskellige faktorer, der kan påvirke generationsmobilitet i både opadgående og nedadgående retning.

Primær socialisering

Forældrenes socialisering af deres børn påvirker børnenes habitus. Socialiseringen påvirker, hvilke valg børnene tager. Eksempelvis kan man forestille sig, at forældre med en høj uddannelse værdsætter boglige fag over praktiske fag. Det kan føre til, at børnene bedre kan lide de boglige fag og at barnet vælger en g…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind