Diskussion

Her kan du få inspiration til at diskutere Henrik Okkels’ synspunkter og emnet om ungdom og dannelse. Vi tager udgangspunkt i synspunkterne i “Slapheden breder sig”. Derefter breder vi diskussionen ud og inddrager konkrete forslag til andre perspektiver på emnet.

Efter hvert afsnit finder du nogle forslag til synspunkter, som du kan bruge til at brede din diskussion ud. Nogle af dem støtter Henrik Okkels’ synspunkter og kan bruges til at uddybe dem. Andre af dem er uenige med ham og kan bruges som modsætninger i din diskussion.

Er samfundet blevet bange for stille krav til de unge?

Du kan diskutere, om det er rigtigt, at samfundet ikke stiller krav til unge mennesker. Ifølge Henrik Okkels er samfundet blevet indrettet sådan, at alt skal være let, sjovt og uproblematisk for de unge.

På den ene side kan Okkels have en pointe i, at unge i dag nok har det lettere end unge før i tiden. De vokser op i et samfund, som generelt er blevet mere velhavende, mange forældre har et stort engagement i de unge, og de går i et skolesystem, som indretter sig, så de unge ikke kommer til at kede sig eller får for store udfordringer.

Kan forældrenes engagement betyde, at nutidens unge mister selvstændighed, fordi forældrene klarer problemerne for dem? Og kan skolesystemets indretning, efter elevernes forudsætninger, betyde, at kravene bliver for lave for de dygtige elever?  

Har nutidens unge det sværere end før i tiden?

På den anden side kan der også være argumenter for, at nutidens unge faktisk har det vanskeligere end i tidligere tider. De skal i højere grad end før forholde sig selvstændigt til deres fremtid. Og de skal være parate til at træde ind på...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind