Fortælleteknik

Fortælleteknikken i "Hullet" er knyttet til novellens jegfortæller. Vi fokuserer på, hvordan jegfortælleren virker, og den indre synsvinkel, han fortæller fra. Vi gennemgår, hvordan der både er bagudsyn og medsyn, og at fremstillingsformen både er panoramisk og scenisk. Det betyder, at vi som læsere både får overblik over fortællingen og kommer helt tæt på begivenhede…

...

Hullet har en førstepersonsfortæller

Fortælleren er åbenlys i ”Hullet”. Det kan vi se, fordi fortælleren træder tydeligt frem flere gange i novellen som et ’jeg’. I begyndelsen fortælles der dog gennem et kollektivt ’vi’. Det kan vi se, fordi de personlige stedord ’vor’ og ’os’ optræder i de første sætninger. Først et par linjer inde i teksten komm…

...

Synsvinklen er indre

”Hullet” har en indre synsvinkel, fordi hele novellen er fortalt gennem fortællerens subjektive perspektiv og er farvet af hans syn på tingene. Særligt første del af novellen er præget af det subjektive perspektiv. Her er fortællestilen berettende. Jegfortælleren genfortæller med sine egne ord og ud fra sin egen oplevelse, hvad de…

...

Der er både bagudsyn og medsyn

Der fortælles med bagudsyn i denne første del af ”Hullet”. Her befinder fortælleren sig ude i fremtiden og ser tilbage på begivenhederne. Det giver en oplevelse af, at han har overblik over hele forløbet og doserer informationerne, som han vil.

Begivenhederne sammentrænges på få sætninger, selvom de tager lang tid i det fortaltes tid. F.eks. sammentrænger fortælleren hele den første formiddag til en sætning: ”I løbet af de første morgentimer, der havde deres normale afbrydelser af næsepudsninger og pibestop…

...

Fremstillingsformen er både panoramisk og scenisk

Første del af novellen har et anekdoteagtigt præg. Her benyttes den panoramiske fremstillingsform. Denne form for fremstilling panorerer hen over hovedlinjerne i en tekst og lader læseren få et overblik over handlingen. Jegfortælleren opsummerer bl.a. morgentimernes arbejde: ”I løbet af de første morgentimer, der havde deres normale afbrydelser af næsepudsninger og pibestopninger, gravede vi os selv ned, så vi stod under jorden til midt på brystet”. Derefter springer fortælleren videre til ”efter frokost”. D…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind