Noter

På denne side får du noter til "Perikles' gravtale", som optræder i Thukydids historieværk. Talen stammer fra år 430 f.Kr., hvor Athen og Sparta lige havde indledt den peloponnesiske krig.

Fakta om gravtalen

  • "Perikles' gravtale" findes hos Thukydid i 2. bog, afsnit 35-46. Afsnittet hedder også "Krigerbegravelse i Athen".
  • Den er en mindetale, som Athens politiske leder, Perikles, holdt i 430 f.Kr. for de første faldne krigere i Den peloponnesiske krig.
  • Den tale, Thukydid bringer, er ikke Perikles’ originale tale, men gengivet efter Thukydids hukommelse (han var til stede).
  • Perikles blev 16 år i træk genvalgt som strateg, dvs. general og en af de politiske ledere i Athen, indtil år 429 f.Kr., hvor han døde.

Temaer

Her får du noter til temaerne, som er på spil i "Perikles' gravtale".

Lovprisning af Athen og demokratiet som styreform

  • Demokratiet i Athen skaber bedre mennesker end andre styreformer, fx oligarkiet i Sparta.
  • Demokrati er mere retfærdigt end oligarki, for “styret [er] ikke samlet hos nogle få men hos flertallet” (§37).
  • Fattigdom er ikke en hindring for at tage aktivt del i det politiske liv (§37).
  • Alle har respekt for lovene, fordi de s
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind