Opgaver om arealet af en trekant

I denne guide kan du få hjælp til, hvordan du bestemmer

  • arealet af en trekant, hvis du kender en vinkel og længden af to sider,
  • arealet af en trekant, hvis du kender en højde og længden af den tilhørende grundlinje eller
  • en vinkel, en højde eller længden af en side i en trekant, hvis du kender trekantens areal.

Du kan genkende opgaver af denne type på, at du enten skal bestemme arealet af en trekant eller bestemme en vinkel, højde eller sidelængde, når arealet er kendt. Trekantens areal indgår altså i opgaven på den ene eller den anden måde. Hvis du skal bestemme en vinkel eller længden af en side, og du ikke kender trekantens areal, så skal du bruge guiden Bestem vinkler og sidelængder i en trekant.

Herunder får du fem eksempler på, hvordan eksamensopgaver af denne type kan være formuleret:

  • Bestem arealet af trekant CEF.
  • Bestem ∠A, så arealet af trekant ABD er 7.
  • Det samlede areal af trekant DEF er 12 cm2. Bestem vinkel D.
  • Det oplyses, at arealet af trekant ABC er 10. Bestem |AB|.
  • Trekant ACD har et areal på 17 m2. Bestem hC.

Vi har delt guiden op i to dele. Den første del handler om, hvordan du kan bestemme arealet af en trekant. Den anden del handler om, hvordan du bestemmer en vinkel, en højde eller længden af en side, når du kender trekantens areal.