Bestem en vinkel, højde eller sidelængde, når trekants areal er kendt

Her kan du få hjælp til at bestemme en vinkel, højde eller længden af en side i en trekant, når du kender trekantens areal.

Hvis du ikke kender trekantens areal, så skal du bruge vejledningen Bestem vinkler og sidelængder i en trekant.…

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem ∠A, så arealet af trekant ABD er 7.
  • Det samlede areal af trekant DEF er 12 cm2. Bestem vinkel D.
  • Det oplyses, at arealet af trekant ABC er 10. Bestem |AB|.
  • Trekant ACD har et areal på 17 m2. Bestem hC.…

...

Metode

1. Afgør hvilken vinkel, højde eller sidelængde, du skal bestemme, og identificér trekanten

Som det første skal du afgøre hvilken vinkel, højde eller sidelængde, du skal bestemme.

Hvis der er mere end én trekant i opgaven, så skal du også identificere den trekant, som vinklen, højden eller siden er en del af, og som du kender arealet af.

2. Identificér trekantens areal

Du får oplyst arealet af trekanten enten direkte (fx "arealet er 20") eller indirekte (fx "arealet er halvt så stort som arealet af trekant ABC"). Hvis arealet er givet indirekte, så kan det være nødvendigt først at bestemme arealet af den figur, der bliver sammenlignet med (trekant ABC i eksemplet). Du k…

...

Eksempel: Bestem længden af BC

Arealet af trekant ABC er 15,94. Endvidere oplyses det, at vinkel B er 111,8°, og at siden AB har længden 5,48. Bestem |BC|.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Eksempel: Bestem vinkel E

På figuren ses trekant DEF. Nogle oplysninger er givet på figuren. Det oplyses desuden, at vinkel E er spids, og at arealet af trekant DEF er 18,58. Bestem vinkel E.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Eksempel: Bestem højden fra K

På figuren er trekant IJK vist. Højden fra K er tegnet ind. Det oplyses, at arealet af trekant IJK er 14,75 cm2, og at længden af siden IJ er 6,62 cm. Bestem længden af højden hK.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind