Bestem skæringspunkt mellem linje og plan, linje og kugle eller to linjer

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme skæringspunktet mellem en linje og en plan, en linje og en kugle eller to linjer i rummet.…

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Skæringspunktet mellem planen α og linjen l kaldes S. Bestem koordinatsættet til S.
  • Bestem skæringspunktet mellem planen og linjen.
  • Bestem koordinatsættet til punktet A.
  • Bestem koordinatsættet til hvert af de to punkter, hvor linjen skærer kuglen.…

...

Metode

1. Identificér to objekter og deres ligninger eller parameterfremstillinger

Som det første skal du identificere de to objekter , som du skal bestemme skæringspunkterne mellem. De to objekter kan være to linjer, en linje og en plan eller en linje og en kugle.

I nogle opgaver står der eksplicit, hvilke objekter du skal bestemme skæringspunkterne mellem. I andre opgaver står der, at du skal bestemme koordinatsættet til et eller flere punkt…

...

Eksempel: Bestem skæringspunktet mellem en linje og en plan

Figuren herover viser en model af en museumsbygning. På en af etagerne er et stort sejl spændt ud i loftet. På figuren er sejlet markeret med rødt.

Sejlet er en del af planen α, der er givet ved ligningen

-4x + 3y + 20z - 2200 = 0

Det ene af punkterne, hvor sejlet er spændt fast, kaldes H. Punktet H ligger på linjen m. Parameterfremstillingen for m kan ses herunder:

\begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} -45\\ -20\\ 49 \end{pmatrix} \\

Bestem koordinatsættet til punktet H.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Eksempel: Bestem skæringspunktet mellem to linjer

Linjerne l og m er givet ved parameterfremstillingerne herunder.

\begin{align*} &l: & \begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2\\ -2\\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 7\\ -1\\ -1 \end{pmatrix} \\[1em] &m: & \begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5\\ -3\\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5\\ 10\\ 2 \end{pmatrix} \\ \end{align}

Det oplyses, at punktet P er skæringspunkt mellem l og m. Bestem P’s koordinatsæt.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind