Bestem arealet af en flade i rummet

Denne guide handler om opgaver, hvor du bliver præsenteret for en figur i rummet og skal bestemme arealet af én eller flere af figurens flader. Herunder er der to eksempler på, hvordan opgaver af denne type kan være formuleret.

  • Bestem arealet af siden DFG.
  • Benyt modellen til at bestemme arealet af sidefladen DEFG.

Opgaverne kan kendes på, at der er givet en figur i rummet samt koordinaterne til (nogle af) figurens hjørnepunkter, og der bliver spurgt til arealet af (en af) figurens flader.

Guiden er todelt, da der er forskel på metoden alt efter om fladen er trekantet eller firkantet:

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at bruge en af de to metoder flere gange eller bruge begge metoder, hvis du i en opgave skal bestemme arealet af en større flade, der består af flere trekantede og/eller firkantede flader. Fx hvis du skal bestemme hele overfladearealet af en figur.