Noter

Hvad er økonomisk politik?

 • Økonomisk politik er statens redskaber til at påvirke den økonomiske udvikling i et land. Der findes forskellige slags økonomisk politik.
 • Det er vigtigt at forstå, at staten i markedsøkonomier (i modsætning til planøkonomier) ikke kan kontrollere økonomien, men kun påvirke den.

Finanspolitik

 • Når staten fører politik ift. statens indtægter og udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling, kaldes det finanspolitik.

Finanspolitiske instrumenter

 • Staten kan føre finanspolitik ved at justere på sine indtægter og udgifter.
 • Indtægter:
  • Skatter (indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag osv.)
  • Moms og afgifter (fx miljø eller cigaretafgifter).
 • Udgifter:
  • Pension, dagpenge, SU, kontanthjælp osv.
  • Det offentlige forbrug (offentligt ansatte, offentligt varekøb).
  • Offentlige investeringer (sygehuse, motorveje, broer, mv.).
 • Effekten af finanspolitiske instrumenter afhænger bl.a. af størrelsen på den finanspolitiske multiplikator.

Finanspolitisk multiplikator

 • Hvis staten øger sine udgifter fx ved at bygge et sygehus for 1 mia. kr. vil det typisk øge indkomsten i samfundet mere pga. multiplikatoreffekten. (Mekanismen er udfoldet på siden om ekspansiv finanspolitik)
 • Det tal vi skal gange størrelsen af et finanspolitisk indgreb med for at få den samlede virkning af indgrebet kaldes for den finanspolitiske multiplikator.
 • Størrelsen på den finanspolitiske multiplikator afhænger af mange faktorer, men særligt relevant er skat, opsparing og import. Jo mere af indkomsten
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind