Finanspolitik i Danmark

EU’s indflydelse på dansk finanspolitik 

Den danske regering fastlægger, hvilken finanspolitik, der føres i Danmark, men Danmark har frivilligt indvilliget i at underlægge sig en række restriktioner fra EU. Det betyder, at EU har en voksende indflydelse på den finanspolitik, som bliver ført i Danmark. Nedenfor kan du se de væsentligste EU-restriktioner: 

Et evt. underskud på statsbudgettet må ikke overstige tre procent af BNP

3-procentskravet til statsbudgettet blev indført med Stabilitets- og Vækstpagten i 1999. Hvis det danske underskud på statsbudgettet overskrider tre procent af BNP, kan EU henstille til, at Danmark foretager finanspolitiske stramninger. Det skete faktisk under finanskrisen. Her fik Danmark en henstilling om at bringe underskuddet varigt ned under 3 procent af BNP og om at gennemføre finanspolitiske stramninger på 1,5 procent af BNP. 

EU kan på den måde henstille til, at et EU-land, herunder Danmark, gennemfører finanspolitiske stramninger, indtil landet igen overholder kravet. Det er op til l...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind