Billedsprog og sproglige virkemidler

Her ser vi nærmere på billedsprog og andre sproglige virkemidler i Theis Ørntofts digt “Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om”. Digtet er skrevet i et udfoldet og komplekst billedsprog, ligesom der er en stærk brug af andre sproglige virkemidler. Vi vil her forsøge at fremhæve nogle vigtige træk, som er med til at understøtte digtets  fremstilling af naturen og det lyriske jeg.

Stilstand og mørke er metaforer for menneskets situation

I digtet udtrykker jeget sine oplevelser og holdninger til verden gennem flere forskellige sproglige billeder. Især kan vi hæfte os ved den metaforiske brug af kilderne mørke og bevægelse, som kobles sammen gennem digtet og dermed skaber nogle komplekse billeder.

Metaforisk bruges mørke typisk som kilde, når man vil udtrykke manglende indsigt, frygt eller manglende håb. Disse værdier ser vi også i digtet af Ørntoft. Bevægelse er et kildeområde, som normalt forbindes med positive værdier som liv og aktivitet. Men hos Ørntoft lægges mere vægt på manglende bevægelse. De to metaforer, bevægelse og mørke, møder vi første gang i digtets l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind