Sprog

Sproget i ”Torben og Maria” kan fortælle os meget om personerne og deres miljø. Først ser vi på, hvordan fortællerens sprogbrug viser, at han har et negativt syn på Maria.

Den sproglige stil i novellen er lav. Det fortæller os meget om miljøet i fortællingen. Novellen bruger næsten ikke billedsprog, hvilket passer godt sammen med vores fortæller. I Maria og Bjørns dialoger bliver der brugt meget sociolekt. Det er med til at skabe autenticitet for læseren. …

...

Fortællerens sprogbrug afslører hans syn på Maria

Fortælleren Bjerget er meget vurderende i sin sprogbrug. Han beskriver flere ting i novellen med ladede udtryk. Vi ser særligt tydeligt, hvordan han bruger negativt ladede udtryk om Maria. Vi kan fx se, hvordan han bes…

...

Den sproglige stil er lav

Novellen er gennemgående skrevet i korte sætninger. Vi ser det eksempelvis, når Bjerget beskriver, at Maria kommer hjem: ”Stuen er mørk. Hun sætter sig med et suk i sofaen. Torben kravler op til hende.” Sætningerne er altså meget korte og l…

...

”Torben og Maria” benytter sig meget lidt af billedsprog

Novellen benytter sig kun meget lidt af billedsprog. Billedsprog er typisk for mere poetiske tekster og giver læseren et nuanceret billede af scenerier og karakterer. ”Torben og Maria” har ikke den slags poetiske beskrivelser.

Fortælleren brug…

...

Dialogerne indeholder sociolekt

I dialogerne er den sproglige stil meget lav. Flere steder i novellen er der eksempler på, at personerne taler med sociolekt. En sociolekt forekommer i specifikke sociale klasser. Det handler altså ikke om geografisk placering som med dialekter. Det er tværtimod perso…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind