Analyse

“Torben og Maria” fortæller om hverdagen i en socialt udsat familie. Mere specifikt handler den om den unge alenemor Maria og hendes lille søn, Torben. Vi møder også Marias bror, Bjørn og hendes mor. Ud over dem får vi som læsere også godt kendskab til Marias ekskæreste og Torbens far, Bjerget. Det er nemlig ham, der er fortæller i novellen.

Novellens hovedperson er Maria. Vi fokuserer på Marias forhold til Bjørn og Bjerget i personkarakteristikken. Personerne er meget stereotype og flade, hvilket også er tilfældet i beskrivelserne af miljøet i novellen.

Det er et meget anonymt miljø, hvilket også hænger sammen med sproget, der næsten ikke bruger billedsprog. Der er mange dialoger i novellen, og vi ser nærmere på, hvad sproget kan fortælle os om Maria og miljøet.

Fortælleteknikken er præget af sceniske beskrivelser, og at der fortælles i medsyn. Vi ser på, hvordan det kan skabe en større troværdighed for os som læsere.

Kompositionen i novellen er spændende, fordi den er bygget cirkulært op og slutter som den startede. Vi ser på, hvilken virkning cirkelslutningen har for os som læsere.

Vi gennemgår, hvordan novellen lever op til mange af de træk, som er klassiske for genren. Vi fokuserer særligt på, hvilken betydning jegfortælleren har i den forbindelse.

På de følgende sider får du hjælp til at analysere ”Torben og Maria”. Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave. I analysehjælpen folder vi hver pointe ud, så den bliver grundigt forklaret. Det gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe dig med at forstå teksten og finde ud af, hvordan vi egentligt gør, når vi analyserer.