Hypotesetest

Binomialtest

Du kan bestemme acceptområdet i et binomialtest ud fra antalsparameteren n, værdien p0, som indgår i nulhypotesen, og signifikansniveauet α i decimaltal.

Du kan bestemme acceptområdet med kommandoen

binomialTest(n,p0,α,tosidet/højre/venstre)

Det sidste input i kommandoen skal enten være "tosidet", "højre" eller "venstre", alt efter om du vil lave et tosidet, højresidet eller venstresidet test.

Det kritiske område består af de værdier i mængden {0, 1, …, n}, der ikke ligger i acceptområdet.

Her er et eksempel, hvor n = 50, p0 = 0,3 og α = 0,05. Vi bestemmer acceptområdet for et tosidet test:

Acceptområdet er {9, 10, ..., 22}. Dermed er det kritiske område {0, 1, ..., 8} ∪ {23, 24, ..., 50}.

Få hjælp til at opstille hypoteser, konkludere på testet mm. i vores grundige trin-for-trin-vejledning til binomialtest: Opgaver om binomialtest.

χ2-test for uafhængighed

For at kunne foretage et χ2-test for uafhængighed skal du definere de observerede værdier i en matrix. I observationsmatricen skal ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind