Normalfordeling

Bestem sandsynlighed

Hvis X er en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi μ og spredning σ, dvs. X~N(μ,σ), så kan du bestemme P(t) med kommandoen:

normalcdf(µ,σ,t)

Herunder kan du se et eksempel. Vi lader X~N(5,1) og bestemmer P(≤ 4):

Vi konkluderer, at P(≤ 4) = 0,159.

Bestem fraktiler

α-fraktilen er det tal , der opfylder, at

P(X) = α

kan bestemmes med kommandoen

invnorm(μ,σ,α)

Kommandoen invnorm(μ,σ,α) svarer til at løse nedenstående ligning mht. :

normalcdf(µ,σ,xα) = α

Hvis X~N(4,1), så bestemmer vi 90%-fraktilen, dvs. x0,90, således:

Vi kan også bestemme fraktilen ved at løse nedenstående ligning:

90%-fraktilen er x0,90 ≈ 5,28, dvs. at

P(X ≤ 5,28) ≈ 90%

Tegn et histogram sammen med en normalfordelingskurve

For at kunne tegne et histogram sammen med en normalfordelingskurve, så skal du indlæse både Gym...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind