Synopsis

Her får du hjælp til at skrive din synopsis til eksamen i KS. En synopsis er ikke det samme som en opgave. Den er mere kortfattet og tager kun væsentlige informationer med, som direkte handler om din problemformulering.

Opbygning og længde

Din synopsis til eksamen i KS skal være på 2-4 normalsider af 2400 anslag med mellemrum. Længden er den samme, hvis du arbejder i en gruppe. 

Din synopsis skal indeholde følgende afsnit:

  • Titel
  • Indledning
  • Problemformulering med problemstillinger
  • Behandling af problemstillingerne
  • Konklusion
  • Litteraturliste

Normalt behøver du ikke at lave en forside, men det kan være et krav på din skole. Hvis du skal lave en forside, skal du angive titel, navn, klasse, afleveringsdato og navnet på din vejleder. 

Muligvis skal du også underskrive en erklæring om, at du selv har udarbejdet synopsen. Denne indsættes typisk på forsiden.

Mange skoler udleverer en skabelon, som skal bruges til synopsen. 

Titel

Titlen på din synopsis er det samme som titlen på det emne, du har trukket. Du kan dog vælge at angive en undertitel, som viser din vinkel på emnet. Denne undertitel skal relatere sig til din problemformulering. Her et eksempel:

Eksempel:

Kulturmøder

Rodløshed og identitetsdannelse hos danske unge

Indledning

Det kan være en god idé at skrive en ganske kort indledning, hvor du introducerer emnet. Det skal ikke være mere end 4-5 linjer. Her kan du komme ind på, hvilket emne, du arbejder med, og hvorfor emnet har en faglig relevans, og hvordan kan de tre f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind