Litteratursøgning

Du skal selv søge litteratur om emnet

Projektperioden op til eksamen i KS begynder med, at du skal trække et emne. Det vil være et af de emner, som I har haft om i KS. Du får udleveret et kildemateriale af din lærer, som har med emnet at gøre. Derudover skal du selv søge efter supplerende materiale. 

Det supplerende materiale skal gøre tre ting. For det første skal det hjælpe dig med at skabe et godt overblik over emnet. Altså godt baggrundsstof. Her kan du med fordel starte med de materialer, som I brugte til emnet i undervisningen. Men du kan også vælge at finde andre materialer om det. 

For det andet skal det supplerende materiale give dig et nuanceret blik på emnet. Du skal altså finde materialer, som fx kan bruges som supplerende eller alternative kilder på emnet, eller det kan være materialer, som giver dig nogle teorier om dit emne. 

For det tredje kan du måske finde supplerende, relevante kilder, som du kan inddrage direkte i din synopsis og fremlæggelse. Det kan fx være historiske kilder, debatindlæg, statistik eller videnskabelige artikler.

Det kan være svært at finde gode kilder, men du kan ofte finde dem ved at kigge på kildehenvisninger; fx i fagbøger, på internetsider og i andet materiale, der handler om dit emne. Det er også en god idé at spørge din lærer...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind