Fagenes metoder

Du skal kunne bruges fagenes metoder

Til eksamen i KS er din evne til at bruge fagenes metoder meget vigtig. Det handler om at du skal vise, at du kan lave en undersøgelse af emnet og materialet i eksamensspørgsmålet ud fra faglige metoder. Her får du en hurtig oversigt over de falige metoder i KS, som er opdelt på de enkelte fag.

Metoderne er kort sagt fagenes måde at indsamle og behandle viden på. I KS bruges metoderne ofte tværfagligt, fordi fagenes forskellige metoder kan give forskellige perspektiver på de emner, man arbejder med eller undersøger. 

Til eksamen forventes det, at du inddrager metoder fra alle tre fag i KS.

Metoder i Historie B

I Historie B er kildekritikken den vigtigste metode. Grundlæggende handler det om, at kunne forholde sig til historiske kilder gennem tolkning af deres indhold. Samtidigt skal man være bevidst om det funktionelle kildebegreb, som handler om de spørgsmål, man stiller til en kilde. 

Ud over kildekriti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind