Konversionsteorier

En konversionsteori er en religionsfaglig teori, der handler om, hvorfor mennesker bliver religiøse eller konverterer fra én religion til en anden. Konversionsteorier hører hjemme i religionssociologien, da en konversion finder sted i samspil med andre mennesker og i de sociale omgivelser. 

Grundlæggende er der fire konversionsteorier, som vi gennemgår på de følgende sider:

Teorierne supplerer hinanden og overlapper

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de fire konversionsteorier, som vi præsenterer i dette kompendium, ikke udelukker hinanden. Tværtimod kan de supplere hinanden, da de har forskellige styrker og svagheder. Fx kan en konversion sagtens både være drevet af rationelle (rational choice-teorien) og eksistentielle (teori om søgning efter mening) årsager.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om Teori om søgning efter mening og tilknytning:

Religion kan tilbyde struktur og tryghed

Ud over at opfylde behovet for mening og tilknytning, kan religionen også give en følelse af struktur, formål og tryghed i dagligdagen. Religionen kan give en ramme for ens livsstil og adfærd gennem ritualer, normer og regler. Samtidig kan religionen også give konvertitten et mål eller en vision for livet. Religionen kan endelig give en følelse af tryghed i en verden, der kan virke kaotisk og usikker. Troen på en højere magt eller guddommelig plan kan give en følelse af sikkerhed og stabilitet i tilværelsen.

Styrker og svagheder ved teorien om mening og tilknytning

Styrker ved teorien om søgen efter mening: Teorien om søgen efter mening og tilknytning sætter fokus på de psykologiske og følelsesmæssige omstændigheder, som ofte vil være en del af en konversion. Teorien anerkender at religiøs konversion ikke alene kan defineres som et rationelt valg eller udefrakommende påvirkninger (socialisering), men at personlighed og søgen efter identitet også spiller en rolle. 

Svagheder ved teorien om søgen efter mening: En væsentlig svaghed ved teorien er, at den har en tendens til at reducere den religiøse konversion til et psykologisk og eksistentielt fænomen på bekostning af de åndelige og spirituelle sider af religiøs søgen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind