Begreber

Apostasi

Det at forlade en religion eller ophøre med at tro. Regnes ikke som konversion.

Deprivationsteori

Deprivationsteorien hævder, at mennesker bliver religiøse, fordi religionen udfylder et tomrum eller en mangel (deprivation) i deres liv. 

Forskellige former for deprivation:

  • Økonomisk
  • Social
  • Fysisk
  • Psykologisk
  • Åndelig
  • Etisk

Genbekræftende konversion

En proces, hvor en person genoptager en tidligere tro, som vedkommende måske har frasagt sig tidligere i livet. For eksempel kan en person, der har været væk fra kirken i mange år, begynde at deltage i gudstjenester igen og genopdage sin tro.

Konsoliderende konversion

En gradvis proces, hvor konvertitten tilegner sig nye religiøse overbevisninger og praksis, men stadig holder fast i visse elementer af sin tidligere tro

Konversion

Konversion betyder at få en ny religiøs identitet. Det kan enten være i form af at skift...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind