Kommunikationsmodel

Laswells model

En kommunikationsanalyse handler om at analysere, hvordan kommunikationen foregår mellem afsender og modtager. Til det formål bruger vi en kommunikationsmodel. En af de mest kendte modeller er Laswells model, som kan formuleres som en række spørgsmål. Det gør den let at lære udenad og huske. 

Hvem siger hvad, hvor til hvem?

Laswells spørgsmål inddrager de grundlæggende elementer i kommunikation, nemlig afsender (hvem), emnet (hvad), mediet (hvor) og modtageren (hvem). Laswell stiller dog endnu et spørgsmål:

..med hvilken effekt?

Dette sidste spørgsmål handler om, hvordan kommunikationen virker på modtageren. Bliver modtageren fx overbevist om et synspunkt, påvirket til at købe et produkt eller klogere på et emne?

Hvis virkningen eller effekten af kommunikationen er, at modtageren kommunikerer tilbage til afsenderen, så kaldes det for feedback.

Desuden er den situation, som kommunikationen foregår i også helt grundlæggende, idet den udgør rammen om kommunikationen.

Vi kan sætte begreberne op i en grafisk model på denne måde:

Alt efter formålet med din analyse kan du lægge forskellig vægt på modellens led. Måske vil du fokusere på indholdet af teksten? Måske er du interesseret i brugen af et specifikt medie? Eller måske vil du bruge kommunikation til at karakterisere en afsender? Det er dog mest almindeligt, at en kommunikationsanalyse beskæftiger si...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind