Sprogfunktioner

Model for sprogfunktionerne

En ofte anvendt metode i kommunikationsanalyse er en analyse af sprogfunktioner. Dette er en måde at analysere, hvordan emnet/budskabet kommer frem igennem sproget. Analysen går ud på at vise, hvilke(n) funktion(er), der er bærende i kommunikationen, og hvad dette siger om kommunikationen.

Til dette kan vi bruge sprogforskeren Roman Jakobsons kommunikationsmodel, som beskriver, hvordan sproget bruges i kommunikation. 

Modellen beskriver seks sprogfunktioner, som hver lægger vægt på ét bestemt element i kommunikationen. Jakobsons model er god til at undersøge, de sproglige funktioner, der er dominerende i en tekst. Er det fx den konative funktion, som præger en tekst, så giver det god mening at kombinere modellen med en analyse af tekstens modtager. På den måde kommer man godt omkring både tekstens konkrete kommunikationssituation og dens sproglige funktioner. 

Emotiv funktion

Emotiv funktion er, når sprogbrugen lægger særlig vægt på afsenderens holdninger, følelser og tanker. Her er sproget et udtryk for afsenderens indre tilstand og holdninger, og denne funktion kaldes derfor også for den ekspressive funktion (ekspressiv = det udtryksmæssige). Den emotive funktion er ofte dominerende i læserbreve, monologer, digte, udråb og udbrud.

Eksempl

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind