Opgave 1. Jern

a.

Vis, at den molare ekstinktionskoefficient/absorptionskoefficient, ελ, for ferroin er 8,10∙103 L/(mol∙cm) ved 508 nm.

Vi opstiller en tabel med den aktuelle koncentration af ferroin, [Fe(C12H8N2)32+], til venstre og absorbansen til højre:

c=[Fe(C12H8N2)32+]/MAbsorbans7,5·10-50,6075,3·10-50,4273,8·10-50,3052,6·10-50,2141,9·10-50,1511,3·10-50,103

Vi udfører med WordMat lineær regression (med [Fe(C12H8N2)32+]/M på x-aksen og absorbansen på y-aksen) og får:

R2=0,9998353

y=8105,096x - 0,001423567

Vi erstatter x med c (koncentrationen) og y med A (absorbansen), og nøjes med tre betydende cifre på hældningen og skæringen med y-aksen:

A=8,11·103·c - 0,00142

Lambert-Beers lov viser følgende sammenhæng mellem absorbansen A og koncentrationen c:

A=\varepsilon \cdot l \cdot c

c er den uafhængige variabel og A den afhængige variabel. Ekstinktionskoefficienten, ϵ, varierer fra stof til stof, men er en konstant for det pågældende stof. l er kuvettebredden, som normalt er 1 cm. Hældningen for standardkurven må altså være lig med ϵ·l, men da l=1 cm, er hældningen altså lig med ekstinktionskoefficienten, ϵ. Det vil sige, at ϵ=8,11·103 L·mol-1·cm-1. Absorbansen har ingen enhed, og derfor får ekstinktionskoefficienten den nævnte enhed. Strengt taget skulle vi vise, at ekstinktionskoeffcienten var lig med 8,10·103 L·mol-1·cm-1. Efter afrunding har vi så fået 8,11·103 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind