Opgave 2. Nerylethanoat

Indhold

a.

Angiv den molare masse for nerylethanoat.

Vi har med Chemsketch tegnet strukturen for nerylethanoat med alle atomer fremhævet:

Med Chemsketch har vi ligeledes fundet molekylformlen til C12H20O2.

Molarmassen for carbon er 12,01 g/mol, for hydrogen er den 1,008 g/mol og for oxygen 16,00 g/mol. Vi skal regne antallet af hvert atom med og får følgende resultat for molarmassen:

M(nerylethanoat)=12\cdot 12,01\mathrm{\frac{g}{mol}}+20\cdot 1,008+2\cdot 16,00=196,3\mathrm{\frac{g}{mol}}

Det vil sige, molarmassen for nerylethanoat er 196,3 g/mol.

 

b.

Forklar, at det systematiske navn er (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ylethanoat.

Nerylethanoat indeholder to forskellige funktionelle grupper, en ester og to alkengrupper. Da en ester har højere prioritet end en alken, har navnet fået endelsen 'ethanoat', hvilket netop står for en ester. Vi har her sat ring om ester-gruppen:

En ester kan laves ved en kondensationsreaktion mellem en alkohol og en carboxylsyre. Hvis man skal syntetisere nerylethanoat, skal carboxylsyren være ethansyre, og det er derfor, at der indgår 'ethan' i ester-endelsen 'ethanoat'. Vi har her sat ring om de to C-atomer, de...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind