Opgave 4. Calciumchlorid

Indhold

a.

Angiv reaktionstypen for reaktion (I).

De to reaktanter, Ca(s) og Cl2(g), er begge grundstoffer. Da atomer i et grundstof altid har 0 i oxidationstrin, starter både Ca og Cl med 0 i oxidationstrin. Produktet er derimod en ionforbindelse, CaCl2, bestående af Ca2+-ionen (her har Ca +2 i oxidationstrin) og Cl--ionen (her har Cl -1 i oxidationstrin). Da der er atomer, der ændrer oxidationstrin i løbet af reaktionen, er der tale om en redoxreaktion.

 

b.

Opskriv ligevægtsloven, KP, for reaktion (II). Bestem enheden for KP. 

Når man opskriver ligevægtsloven, skal faste stoffer ikke skrives med. Derfor skal kun H2O(g) indgå i ligevægtsudtrykket for reaktionen. Da H2O(g) er en reaktant, skal partialtrykket af H2O(g) stå i nævneren:

K_p=\frac{1}{p(H_2O)^{6}}

Enheden for Kp er bar-6.  Regnestykket for enheden ser således ud:

\frac{1}{bar^{6}}=bar^{-6}

 

c.

Beregn entropiændringen, ∆So, for rea...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind