Opgave 3. Lidocain

Indhold

a. 

Opskriv reaktionsskema for titreringen.

Vi har opskrevet reaktionsskemaet med Chemsketch:

  

 

b.

Vis, at pKB er 7,1 for lidocain opløst i en vand-ethanolblanding.

Da lidocain angiveligt har en pKb , der ligger i intervallet 4-10 (pKb=7,1), er der tale om en svag base, og den korresponderende syre vil så også være svag. Når man laver syre-base-titreringer på svage syrer og svage baser, gælder det, at syrens pKs-værdi kan bestemmes som pH-værdien i halvækvivalenspunktet (det punkt, hvor man har tilsat halvdelen af det volumen, der skal til for at nå ækvivalenspunktet). Vi ser her en tegning af syreformen af lidocain (et af produkterne fra titreringsreaktionen):

På nedenstående figur har vi med lodrette streger markeret henholdsvist ækvivalenspunktet og halvækvivalenspunktet:

Vi kan se, at pH i halvækvivalenspunktet er cirka 6,9. Dermed er pKs for syreformen af lidocain altså cirka 6,9. Vi kan nu nu beregne pKb for baseformen af lidocain ved hjælp af denne formel:

pK_b=14-pK_s

Vi indsætter pKs=6,9:

pK_b=14-6,9=7,1

Baseformen af lidocain er det samme som det, der blot omtales...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind