HHX Engelsk A | 17. august 2022

I denne opgavehjælp får du hjælp til at besvare den skriftlige eksamen i Engelsk A på HHX fra den 17. august 2022. 

Assignment 1 tager udgangspunkt i en kort tekst og beder dig om at finde og skrive seks ord eller vendinger, som hører til det semantiske felt 'discrimination'. Vi giver dig hints til at finde de relevante ord i teksten. 

Assignment 2 giver dig et tekstuddrag og beder dig om at udføre tre forskellige underopgaver. Først bliver du bedt om at finde eksempler på forskellige typer pronominer. Dernæst skal du finde og skrive to eksempler på verballed, som indeholder et modalverbum, samt forklare modalverbets funktion i hvert eksempel. Til sidst skal du lave en syntaktisk analyse af en sætning fra teksten. Vi giver dig hints til at løse alle tre underopgaver korrekt. 

Assignment 3 beder dig om at skrive en e-mail på vegne af den britiske organisationen "Kick it Out", som skal bestille merchandise til en anti-racisme kampagne for britiske skolebørn. Vi giver dig hints, som kan hjælpe med at løse opgaven. 

Assignment 4 lader dig vælge mellem to underopgaver. I 4A skal du skrive et argumentative essay om emnet Racism in football ud fra seks forskellige kilder. I 4B skal du skrive et analytical essay om Jason Reynolds novelle "The African-American Special". Vi hjælper dig med at inkludere de obligatoriske punkter i hver opgave, og vi giver dig forslag til at skabe sammenhæng i besvarelsen. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under de tre første opgaver, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv at løse opgaverne selv først!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til opgaver inden for fiction og non-fiction.

Vejledning til argumentative essay

Få hjælp til at skrive et argumentative essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Denne vejledning er specifikt designet til at hjælpe dig med den genre, som hedder argumentative essay (eller bare essay). Du vil altid møde denne genre på HTX B, HTX A og EUX B, og den kan også dukke op på HHX A.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

HHX Engelsk A | 17. august 2022

[1]
Bedømmelser
  • 01-02-2024
    Givet af HHX-elev på 3. år