Tangens

Definition

Tangensfunktionen defineres ud fra sinus- og cosinusfunktionen.

Definition. Tangensfunktionen.

Tangensfunktionen, tan(x), er defineret ved

\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \cos(x) \neq 0

Tangensfunktionen er kun defineret for cos⁡(x) ≠ 0, da vi ikke kan dividere med 0. Vi ved, at cosinusfunktionens nulpunkter er på formen

\frac{\pi}{2} + p\pi, \quad p \text{ er et helt tal}

Tangensfunktionen er derfor defineret for

x \neq \frac{\pi}{2} + p \pi, \quad p \text{ er et helt tal}

Grafen for tan(x) kan ses herunder.

Eksempel: Bestem tan⁡(150°)

Vi bestemmer tan⁡(150°):...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind