Enhedscirklen og radianer

Enhedscirklen

Cirklen med centrum i O(0,0) og radius 1 kaldes enhedscirklen.

Retningspunkt

Vi lægger en vinkel v ind i et koordinatsystem sammen med enhedscirklen. Vi lægger vinklen ind med toppunkt i O(0,0) og det ene vinkelben på x-aksen. Hvis vinklen v er positiv, så afsættes det andet vinkelben i positiv omløbsretning, dvs. mod uret. Hvis v er negativ, så afsættes det andet vinkelben i negativ omløbsretning, dvs. med uret.

Det andet vinkelben skærer cirklen i et punkt, som vi kalder retningspunktet for vinklen. Retningspunktet for vinklen v kaldes Pv.

Radianer

Når vi måler vinkler i geometri, så bruger vi typisk enheden grader. Fx siger vi, at den ene vinkel i en retvinklet trekant er 90°. Vinkler kan også måles i andre enheder, fx radianer.

Vi afsætter en vinkel v i et koordinatsystem sammen med en enhedscirkel, dvs. en cirkel med centrum i O(0,0) og ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind