Typiske spørgsmål til mundtlig eksamen

Her har vi samlet en række eksempler på spørgsmål, som du kan blive stillet under samtaledelen af den mundtlige eksamen i Matematik. Sammen med spørgsmålene finder du vores svar.

Trigonometriske funktioner

Hvad er enhedscirklen?

Se 'Enhedscirkel og retningspunkt' i noterne.

Hvad er radianer?

Se 'Vinkelmål (radianer/grader)' i noterne.

Hvad er sinus og cosinus?

Se 'Sinus og cosinus' i noterne.

Hvordan ser grafen for sinus ud?

Se 'Sinus og cosinus' i noterne.

Hvilken sammenhæng er der mellem graferne for sinus og cosinus?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad betyder det, at sinus og cosinus er periodiske funktioner? Hvad er perioden?

Se 'Sinus og cosinus' i noterne.

Hvad er definitionsmængden og værdimængden for sinus og cosinus?

Se 'Sinus og cosinus' i noterne.

Hvilken sammenhæng er der mellem sinus, cosinus og tangens?

Se 'Tangens' i noterne.

Hvordan ser grafen for tangens ud?

Se 'Tangens' i noterne.

Hvad er perioden for tangens?

Se 'Tangens' i noterne.

Har tangensfunktionen nogen asymptoter?

Se 'Tangens' i noterne.

Trigonometriske grundligninger

Forklar, hvordan enhedscirklen kan benyttes til at bestemme den fuldstændige løsning til ligningen cos(v) = 0,4. Hvilken sammenhæng er der mellem løsningerne?

Se 'Trigonometriske grundligninger' i noterne.

Markér løsningerne til ligningen sin(v) = 0,5 i intervallet [0;2π[ i en enhedscirkel. Hvordan kan løsningerne benyttes til at bestemme den fuldstændige løsning til ligningen?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Forklar, hvordan enhedscirklen kan benyttes til at bestemme den fuldstændige løsning til ligningen tan(v) = 0,2. Hvilken sammenhæng er der mellem løsningerne?

Se 'Trigonometriske grundligninger' i noterne.

Harmonisk svingning

Hvad er en harmonisk svingning?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne.

Hvad er perioden (svingningstiden)?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne.

Hvad er amplituden? Hvordan kan amplituden aflæses på grafen?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne.

Hvad er vinkelfrekvensen?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne.

Hvad er faseforskydningen?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne.

Hvilken betydning har konstanten k?

Se 'Harmonisk svingning' i noterne....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind