Fremstillingen af “12-talspigerne”

Her kan du få hjælp til at skrive en analyserende artikel, som undersøger fremstillingen af “12-talspigerne”. Denne opgave stammer fra lærebogen Skriftlig eksamen i dansk - STX og HF, og er designet til at ligne en autentisk eksamensopgave til A-niveau.

Opgaven beder om en analyse og sammenligning af to tekster om emnet. Sofie Nellemann Krygers kronik “Kald mig ikke en af ‘de perfekte piger’” og Caroline Thorsfelts blogindlæg “Jeg er en 02-pige”.

Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillingen af ”12-tals-pigerne”. I din undersøgelse skal du lave en sammenlignende analyse af ”Kald mig ikke en af ’de perfekte piger’” (tekst 2a) og ”Jeg er en 02-pige” (tekst 2b). I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

— At analysere virkemidlerne i de to tekster, herunder undersøge kommunikationssituationen og argumentationsformen.

— At sammenligne, hvordan de to skribenter når deres målgruppe.

— At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider å 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Præsentation af teksterne

Titel: “Kald mig ikke en af ‘de perfekte piger’” (2015)
Forfatter: Sofie Nellemann Kryger
Genre: Kronik

Da hun skrev denne kronik, var Sofie Nellemann Kryger netop blevet student fra STX og havde søgt ind på medicinstudiet på Københavns Universitet. Kronikken er en reaktion på de fordomme, som de såkaldte ‘12-talspiger’ ofte bliver mødt med i medierne og samfundet generelt.

Titel: “Jeg er en 02-pige”
Forfatter: Caroline Thorsfelt
Genre: Blogindlæg

Caroline Thorsfelt er en blogger, som siden 2013 har skrevet om sit eget liv på sin personlige blog. Da hun skrev dette indlæg, var hun på første år af sin pædagoguddannelse efter at have gennemført sin HF. I indlægget fortæller hun om at være en elev, som generelt får lave karakterer, og om hvordan omgivelserne bedømmer hende på den baggrund.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fremstillingen af “12-talspigerne”

[3]
Bedømmelser
  • 15-01-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 26-10-2020
    Givet af 2.g'er på STX
  • 22-09-2020
    Givet af 2.g'er på STX