Opgave A – Fejlsætninger

Fejlsætninger

Ret fejlene i følgende sætninger. I hver sætning er der 1 eller 2 fejl. Skriv den korrekte sætning på linjerne nedenunder.

NB: I det følgende vil du finde de 10 fejlsætninger med tilhørende HINTS. Brug disse HINTS, når du skal identificere hvilke fejl, der er i sætningen, og skrive den korrekte sætning. Ved hver HINT-boks linkes der til steder, hvor du kan finde yderligere hjælp til netop det grammatiske område, du bliver testet i, i hver sætning.

Når du har besvaret opgaven, kan du tjekke dine egne svar med vores svarliste i slutningen af denne webbog. Øvelse gør mester, så prøv selv først!

1. He enjoy golf, but sailing has been always his passion.

Vær opmærksom på, at visse af sætningerne indeholder 2 fejl

Hint 1: Subjektet (grundleddet) og verballeddet (udsagnsleddet) skal kongruere.

Læs mere om kongruens her.

Hint 2: Småadverbier (biord) som often, always og never skal altid placeres mellem hjælpeverbet og hovedverbet.

2. He dances so good that he becomes the centre of attention to all the parties.

Vær opmærksom på, at visse af sætningerne indeholder 2 fejl

Hint 1: Kan et adjektiv (tillægsord) beskrive et verbum (udsagnsord)?

Hint 2:

Adjektiver (tillægsord) lægger sig til/fortæller noget om substantiver (navneord) og pronominer (stedord).

Adverbier (biord) lægger sig til/fortæller noget om verber, adjektiver, andre adverbier eller hele sætninger.

Se mere om reglen, og find tilsvarende fejlsætninger her.

 Hint 3: Det er vigtigt at bruge den rigtige stedspræposition.

3. Why is it so important for you to run more fast than your sister?

Hint: Når et

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind