Naturalisme

Naturalistisk litteratur har et særligt fokus

Naturalisme er en form for realisme. Naturalismen er kendetegnet ved at have et bestemt indhold i form af et særligt syn på mennesket. Det betyder, at naturalistisk litteratur har stort fokus på personerne og deres psykologi ud fra nogle bestemte tanker om menneskets natur, som var baseret på Charles Darwins evolutionslære.

Naturalismen har også et særligt træk, som handler om formen. Realistisk litteratur bruger generelt mange detaljerede beskrivelser, men naturalismen er særlig ved at involvere sanserne endnu mere, fx i beskrivelser af naturen. Det betyder, at naturalistiske tekster nogle steder kan virke helt poetiske. Det kan virke mærkeligt inde midt i en meget realistisk tekst, men det hænger altså sammen med naturalismens syn på mennesket og naturen.

Georg Brandes formulerede sit syn på naturalismen skarpt i bogen Det moderne Gjennembruds Mænd. For ham var naturalismen lig med at tage sit standpunkt "indenfor Alnaturen og ikke i det dogmatisk Overnaturlige". Litteraturen skulle altså have et fokus, som var baseret på videnskab og ikke på tro.

Naturalismen er baseret på naturvidenskab

Naturalisme er en litterær stil, men den er baseret på nye opdagelser i naturvidenskaben. Tiden omkring det moderne gennembrud bragte mange nye tanker med sig. Der skete store ændringer i samfundet, og litteratur og kunst ændrede sig. Der opstod også nye filosofiske teorier. Samtidig skete der mange nye opdagelser inden for naturvidenskab.

I dag har vi en tendens til at se naturvidenskab og kultur som meget adskilte størrelser, men i det moderne gennembrud interesserede man sig for begge dele i borgerskabet. Det var del af den klassiske dannelse at vide noget om det hele. Derfor var der ikke noget underligt i, at teorier og opdagelser fra naturvidenskaben hurtigt fandt vej ind i litteraturen.

J.P. Jacobsen er fx meget kendt som naturalistisk forfatter. Men han studerede også naturhistorie ved universitetet og skrev en afhandling om en bestemt art af alger. Han oversatte desuden en del tekster af Charles Darwin til dansk og skrev artikler om Darwins teori om menneskets oprindelse fra aber, altså evolutionsteori. Han var altså i gang med en karriere inden for naturvidenskab samtidig med, at han begyndte at udgive skønlitteratur. Han opgav dog naturvidenskaben, efter han blev syg af tuberkulose.

Det naturalistiske menneskesyn er inspireret af Darwin

Netop Darwins evolutionsteori spiller en vigtig rolle for den naturalistisk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind