[0]

Delprøve 1 | STX Engelsk B | 2. december 2016

I denne vejledning får du hjælp til at besvare Delprøve 1 fra skriftlig eksamen i Engelsk B på STX den 2. december 2016

Den første opgave er en fejlsætningsopgave, hvor du skal rette og forklare en grammatisk fejl i hver af de syv sætninger. Vi giver dig hints til at rette sætningen og forklare fejlen med korrekt faglig terminologi.

Den anden opgave handler om possessive pronomener (ejestedord). Her skal du først indsætte korrekte pronomener på de tomme pladse og dernæst formulere nogle generelle grammatiske regler for brug af possessive pronomener. Vi giver dig hints til dit arbejde med begge opgaver.

Den tredje opgave handler om beskrivelse af den sproglige stil i et romanuddrag fra The Casual Vacancy af J.K. Rowling. Du bliver bedt om at fokusere særligt på ordvalg og afvigelser fra standardsproget og vi giver dig hints til interessante eksempler fra teksten i denne sammenhæng. 

Den fjerde opgave er en oversættelsesopgave. Her giver vi dig gloser til vanskelige ord i de enkelte sætninger, samt hints til de grammatiske fælder, som du skal være opmærksom på under oversættelsen. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under hver eneste opgave, så du kan tjekke dine svar. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | STX Engelsk B | 2. december 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.