Opgave A – Find det rigtige ord

I denne opgave skal du kigge på hver enkelt sætning og finde ud af, hvilket af de to ord eller udtryk, der er det rigtige at indsætte på den tomme plads.

Under hver sætning finder du hints til hvordan du kan løse opgaven, samt hvilke fælder, du skal undgå.

1. Anne was sorry to hear that Peter’s wife had _____ him. (leaved / left)

Hint: Verbet (udsagnsordet) to leave har uregelmæssig bøjning.

Læs mere om uregelmæssige verber her.

2. Only a few _____ are employed in the firm. (women / woman)

Hint 1: Hvor mange kvinder refereres der til? Skal subjektet (grundleddet) så være singularis (ental) eller pluralis (flertal)?

Hint 2: A-formen er singularis; e-formen er pluralis.

Læs mere om kongruens her

3. The children _____ their grandparents every Sunday. (visits / visit)

Hint: Er der mere end ét barn? Hvilket tal (ental eller flertal) skal verbet to visit så være for at der er kongruens?

4. When Mary grows up, she wants to be _____. (a teacher / teacher)

Hint 1: Hvad siger reglen om artikler (kendeord) foran professioner (jobtitler)?

Hint 2: Når der er tale om en profession (en jobtitel) skal der på engelsk være en artikel foran.

Læs mere om brugen af ubestemt artikel ved professioner her.

5. He counted the money and put ______ in his pocket. (them / it)

Hint 1: For ord som money og information gælder der specielle regler på engelsk, når det kommer til tællelighed.

Hint 2: Money er utælleligt (du kan ikke sige one money, two moneys), og det er altid singularis (ental). Hvilket pronomen (stedord) kan bruges til at vise tilbage til et objekt (genstandsled) i singularis?

Læs mere om utællelige substantiver, der altid er singularis, samt personlige pronominer her.

6. The boy’s cell phone ____ stolen. (was been / had been)

Hint 1: Hvilken tid indikerer been + perfektum participium (kort tillægsform) af hovedverbet (to steal)?

Hint 2: Kan man bruge former af to be i ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind