Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 15. december 2016

Her giver Studienet dig det komplette overblik over de tre opgaver i Delprøve 1 fra den skriftlige eksamen i Engelsk B på HTX fra 15. december 2016. Vi giver dig hints og tips til hvert enkelte underspørgsmål i de tre opgaver og forklare grammatikken for dig.

Undervejs vil du kunne finde links til en mere uddybende forklaring i vores større grammatikprodukter: Engelsk Grammatik og Delprøve 1: Få styr på de typiske fejlsætninger.

Husk, at du lærer mest ved at forsøge at løse de tre opgaver med vejledningens hjælp, inden du tjekker vores eksempelbesvarelse for at se, hvordan du har klaret dig!

Opgave A – Find det rigtige ord

Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. Anne was sorry to hear that Peter’s wife had _____ him. (leaved / left)
 2. Only a few _____ are employed in the firm. (women / woman)
 3. The children _____ their grandparents every Sunday. (visits / visit)
 4. When Mary grows up, she wants to be _____. (a teacher / teacher)
 5. He counted the money and put ______ in his pocket. (them / it)
 6. The boy’s cell phone ____ stolen. (was been / had been)
 7. The movie was _____ boring. (incredibly / incredible)
 8. The doctor asked, “ _____next?” (Whose / Who’s)
 9. The police did not _____ who the murderer was. (know / knew)
 10. The _____ doll was a present from her aunt. (girls’ / girl’s)
 11. “Can I _____ the car tonight, Dad?” asked the son. (lend / borrow)
 12. He wanted to get some _____ about the sights in London. (informations / information)
 13. He had _______ all the way from London to Liverpool, and now he was tired. (drove / driven)
 14. “ ______ anybody seen my glasses?” asked the old lady. (Has / Have)
 15. Johnny, who had played 25 matches so far, finally scored _____ first goal. (he’s / his)
 16. The parents _____ away on holiday, so the children’s grandmother looked after them. (were / where)
 17. The two _____ at the institute have designed a new model. (roboticist / roboticists)
 18. “It’s not very _____ that you have forgotten your book,” said the teacher.  (surprisingly / surprising)
 19. My twin sisters, who are going to study in London, _____ to share a flat. (want / wants)
 20. My wife, who is a nurse, works _____ the hospital. (on / at)
 21. The _____ suitcases were quite heavy. (men’s / mens’)
 22. My mother always says that no news ______ good news. (are / is)
 23. Hint 1: News er ligesom information og money utælleligt. Men er det altid singularis (ental) The family _____ their plans for the holiday. (were discussing / was discussing)
 24. “I can’t help ______ in love with that girl,” said Grandad when he looked at his granddaughter. (falling / to fall)
 25.   The teddy bear _______ ears had been eaten by the dog still looked cute.

Opgave B - Fejlsætninger

I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Marker fejlen og skriv rettelsen.

 1. He claims that he has a good memory, and he always says that he has right when we play Trivial Pursuit.
 2. The girl sat and did her homework when the phone rang.
 3. The kitten was already disappeared when the girls came to look for it.
 4. The boy there wanted to write on the blackboard stood up.
 5. My nephew John watch all the local football team’s matches.
 6. The students bike was parked in the school yard.
 7. The German girl spoke English quite good.
 8.  The teacher was angry because he thought the students might could have done better.

Opgave C – Oversættelse

Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Der var ingen, der havde fortalt Peter, at timerne var blevet aflyst, så nu sad han helt alene på skolen.
 2. ”Måske skulle jeg klage til rektor,” tænkte Peter, men så kom han i tanke om, at han ikke havde kigget på skemaet for nylig.
 3. ”Åh nej,” tænkte Peter, ”så kommer jeg ikke til at se Madeleine i dag.”
 4. Han havde set frem til at se den smukke og dygtige pige, der altid smilede varmt til ham.
 5. Hun fik ham til at drømme, og han lyttede sjældent til lærerens undervisning.
 6. Mens han sad og overvejede at tage hjem, fik han en sms.
 7. ”Hej! Har du lyst til at møde mig på Café Oscar, nu hvor vi ikke skal have undervisning? Madeleine.”
 8. Peter for ud af klasselokalet med røde kinder og et vildt hamrende hjerte.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 15. december 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.