Opgave C – Oversættelse

Her skal du oversætte de nedenstående 8 sætninger fra dansk til engelsk. Under hver sætning finder du hints, samt gloselister til svære ord.

​​​​​​​​​​​​​​1. Der var ingen, der havde fortalt Peter, at timerne var blevet aflyst, så nu sad han helt alene på skolen.

Hint 1: ”Der var ingen, der …” er et foreløbigt subjekt (grundled) efterfulgt af en relativsætning. Husk, at formen af to be skal kongruere (stemme overens med) subjektet (no one).

Hint 2: Hvilket relativt pronomen skal du bruge til at henvise til personer (no one)?

Hint 3: Vær opmærksom på at var blevet er pluskvamperfektum (førdatid), som man på engelsk skal danne ved hjælp af en form af to have plus hovedverbet (hovedudsagnsordet) i kort tillægsform.

Hint 4: Når du oversætter den sidste del af sætningen, skal du være opmærksom på at engelsk bruger ligefrem ordstilling.

Hint 5: På engelsk skal ”på” oversættes med at, når der er tale om en institution.

Læs mere om foreløbigt subjekt, relative pronominer, pluskvamperfektum og præpositioner ved institutioner her.

Svære ord og udtryk

Ingen: no one (singularis)
Timerne: the classes
Aflyst: cancelled

2. ”Måske skulle jeg klage til rektor,” tænkte Peter, men så kom han i tanke om, at han ikke havde kigget på skemaet for nylig.

Hint 1: Her skal du huske at engelsk bruger ligefrem ordstilling, så subjektet (grundleddet) skal altid komme før verballeddet (udsagnsleddet).

Hint 2: I dett...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind