Forstå bilaget

I dette kapitel hjælper vi dig med at forstå bilag B1, som består af tre tabeller og to figurer. Vi guider dig igennem, hvordan bilaget skal aflæses, så du får de bedst mulige forudsætninger for din besvarelse af spørgsmål. Dette kapitel fokuserer på, hvordan man skal forstå bilaget, men ikke på, hvad man kan udlede fra bilaget. Du kan springe videre til ”Hjælp til at besvare spørgsmål 2”, hvis du kun har brug for hjælp til, hvad du på baggrund af bilaget kan udlede om udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Vi anbefaler dog, at du læser det her kapitel, da det er nemmere at forstå, hvad vi kan udlede fra bilaget, når du ved, hvad det statistiske materiale viser.…

...

Tabel 1. Antal beskæftigede i Danmark med udenlandsk statsborgerskab

Tabel 1 viser antallet af beskæftigede i Danmark med udenlandsk statsborgerskab i perioden 2008 til 2014. Tabellen er opgjort i absolutte tal. Det vil sige, at tabellen viser det faktiske antal beskæftigede med udenlandsk statsborgerskab i Danmark i perioden. Tabellen viser antallet af beskæftigede indenfor tre grupper – Norden, EU/EØS/EFTA uden Norden og lande udenfor EU – …

...

Tabel 2. Uddannelsesbaggrund og antal bekymrede for udenlandsk arbejdskraft

Tabel 2 viser andelen af henholdsvis danskere med erhvervsfaglig og lang videregående uddannelse, som var bekymrede for udenlandsk arbejdskraft i 2010. Tabellen er opgjort i procent. Hvis man har erklæret sig enig i udsagnet ”Jeg er bekymret for udenlandsk arbejdskraft”, så vil man blive kategoriseret som bekymret.

Tabellens n…

...

Tabel 3. Virksomheders vurdering af årsagen til brug af østeuropæisk arbejdskraft

Tabel 3 viser virksomheder i fem forskellige branchers egen vurdering af årsagen til brug af østeuropæisk arbejdskraft i 2013. Tabellen viser fire årsager ”Mere arbejdsvillige”, ”Reducerede lønomkostninger”, ”Fleksibilitet ift. Arbejdstid” og ”Mindre fravær” samt brancherne landbrug, udvalgte dele af industrien, bygge og anlæg, hotel og restauration samt rengøring. Dertil er der en totalkolonne som viser gennemsnittet for hver årsag på tværs af brancher, f.e…

...

Figur 1. Østeuropæeres timeløn versus danskeres timeløn

Figur 1 viser henholdsvis danskeres og østeuropæeres gennemsnitlige timeløn indenfor fem brancher i 2013. Lodret ser vi timelønnen i kroner for henholdsvis danskere og østeuropæere, mens de fem brancher ses vandret. Brancherne er landbrug, industri, bygge og anlæg, hotel og restauration samt rengøring.

Figurens note fortæller, at 656 virksom…

...

Figur 2. Timeløn for brancher med flest østeuropæere

Figur 2 viser timelønnen for de ti brancher med flest østeuropæere i 2010 og er opgjort i kroner. Lodret ser vi de ti brancher samt gennemsnitslønnen for lønmodtagere. Vandret ser vi kroner. Figurens grå søjler markerer den enkelte branches timeløn, mens den orange viser gennemsnitslønnen for lønmodtagere.

Figuren afslører ikke om timelønnen for de enkelte brancher er et gennemsnit eller kun bygger på enkelte virksomheder. Vi anbefaler, at du går ud fra, at det er et ge…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind