Spørgsmål 3

Diskutér fordele og ulemper ved en øget dansk oprustning i forhold til at håndtere Ruslands rolle i verden. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A4 og bilag A5, og du skal anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik.

Denne besvarelse vil ud fra bilag A4 og A5 diskutere en række argumenter for og imod dansk oprustning for at håndtere Rusland.

Bilag A4 fremhæver, at Danmark i høj grad vil gå efter at opruste forsvaret militært. Bilaget vurderer, at oprustningen vil ske i Østersøregionen for at støtte de baltiske lande mod den russiske oprustning op ad Baltikum og i Kaliningrad. Forsvaret får en todelt opgave: Både at agere ekspeditionsforsvar, hvor Danmark kan deltage i internationale missioner, og at forsvare Danmark og NATO territorialt sammen med de øvrige NATO-lande, herunder beskytte Danmarks arktiske interesser.

Bilag A5 viser, at Danmarks varebalance overfor Rusland er gået i minus de seneste 2 år, og faldet drastisk hvad angår Danmarks eksport af tjenesteydelser til Rusland. I starten af 2010’erne eksporterede Danmark flere varer og tjenesteydelser til Rusland end Danmark importerede. I 2015 er mængden af tjenesteydelser nu faldet, og samtidigt importerer Danmark flere russiske varer end vi eksporterer danske varer til Rusland.

Fordele ved dansk oprustning

En stor fordel ved at Danmark opruster militært er, at det kan opfylde det sikkerhedspolitiske mål, at sikre Danmark mod militære trusler. Rusland er, jf. Forsvarets Efterretningstjeneste i bilag A3, en militær trussel i form af landets stormagtsambitioner og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind