Spørgsmål 3

Du er politisk rådgiver for den amerikanske udenrigsminister. Skriv et notat til den amerikanske udenrigsminister, der sætter vedkommende i stand til at argumentere for en strategi, der kan håndtere Kinas ændrede magtposition i det internationale system. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende teorier om international politik.

Kære Michael R. Pompeo

I bilag A2 drager Brødsgaard en parallel mellem forholdet mellem de oldgræske stormagter, Athen og Sparta, og forholdet mellem USA og Kina. Forskeren Graham Allison hævder, at der er tale om en klassisk Thukydids fælde, hvor en opkommende magt, Kina, truer med at overhale den herskende magt, USA. Vi kan, jf. bilag A1, ikke komme uden om, at Kina er en voksende magt i det internationale system. Vi skal derfor reagere rettidigt, så vi ikke lider samme skæbne som Sparta. I dette notat vil jeg derfor sætte dig i stand til at argumentere for en isolationistisk strategi, der kan håndtere Kinas ændrede magtposition. Først vil jeg kort sætte dig ind, hvilken magtposition Kina besidder og dernæst vil jeg udlægge strategien for dig.

Kinas magtposition

Kinas magt er voksende, men vi skal ikke overvurdere Kinas magtposition. USA er, jf. A1, stadig foran Kina. Den gennemsnitlige kineser er langt fattigere end den gennemsnitlige amerikaner. Og USA er langt overlegen, når det kommer til både blød magt og militærkapabiliteter. Derudover skal vi ikke glemme, at det internationale system er bygget op omkring en vestlig verdensorden som USA har været hovedaktør bag. 

Dog kan vi ikke komme udenom, at Kinas magtposition er opadgående. Kina er en stor aktør i verdenshandlen, landet har imponerende vækstrater og det største BNP i ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind