Spørgsmål 2

Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om Kinas magtposition i international politik. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om magt i international politik.

Indledning

Ud fra bilag A1 vil Kinas magtposition i international politik blive vurderet. Besvarelsen vil vurdere Kinas magtposition ud fra, hvilke magtressourcer landet besidder. Figur 2 bruges til at vurdere Kinas bløde magt, mens tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3 bruges til at vurdere Kinas hårde magt, hvoraf tabel 3 omhandler militære ressourcer, mens de resterende bilag omhandler økonomiske ressourcer. 

Blød magt

Blød magt omhandler ikke-fysiske ressourcer såsom institutioner, kultur og ideologi.

Figur 2 viser en række landes placering på et indeks over blød magt. Indekset går fra 0-100 og bygger på 13 faktorer, hvoraf nogle fremgår af noten; landenes politiske system, uddannelsessystem samt andre landes befolkningers opfattelse af det pågældende land. Der er altså en klar sammenhæng mellem indeksets faktorer og den teoretiske opfattelse af blød magt.

Af figur 2 fremgår det tydeligt, at Kina ikke scorer højt på indekset over blød magt. Kina befinder sig på en 25. plads ud af 30, mens lande som Frankrig, USA, Tyskland og Japan er i top 6. Kun Rusland scorer dårligere end Kina i figuren. Kina ligger 20 point under de fire vestlige lande og nogenlunde på niveau med Rusland. En mulig årsag kan være, at autokratier opfattes negativt af ikke-autokratier.

Ud fra figur 2 tyder det altså ikke på, at Kina har en markant magtposition i international politik, hvis vi kun ser på blød magt.

Hård magt

Hård magt omhandler fysiske ressourcer såsom militære og økonomiske ressourcer.

Økonomiske ressourcer

Ud fra tabel 1, figur 1 og tabel 2 kan vi vurdere Kinas magtposition ift. landets økonomiske kapabiliteter.

Tabel ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind