Opgave 2. DNA og DNA-analyse

1.

Angiv molekylformlen for guanin. 

Atomerne optælles på tegningen:

 Molekyleformlen er altså: C_5H_5N_5O

 

2.

Redegør for, at det er cytosin og guanin, der er komplementære i DNA. 

Cytosin og guanin er komplementære, da deres rumlige opbygning muliggør, at molekylerne kan danne hydrogenbindinger imellem sig. Ingen af de to baser kan derimod danne hydrogenbindinger med de to øvrige baser i DNA, adenin og cytosin. Cytosin og guanin kan i alt danne tre hydrogenbindinger imellem sig. De er placeret som skitseret herunder, hvor stiplede streger repræsenterer hydrogenbindinger:

 

3.

Angiv reaktionstypen i figur 2. 

Her sker en sammenbinding af to molekyler under fraspaltning af et mindre tredje molekyle. Det er derf...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind