[90]

Bioteknologi A - Vejledende opgavesæt 1 forår 2010

Vejledende besvarelse til Bioteknologi A vejledende opgavesæt 1 fra 2010. Alle opgaver er gennemregnet af Studienets fagredaktør i Bioteknologi.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 1.5 om genmodificeret ris:

Vurder, hvilke fordele og ulemper ”Golden Rice” har i forhold til naturlige rissorter, både som afgrøde og fødevare.

”Golden Rice” vil som fødevare være gavnlig for de mennesker, der har ris som en vigtig bestanddel af deres kost, og som er i risiko for at komme i A-vitamin-underskud. Blot skal man være opmærksom på, at A-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, og man derfor godt kan få for meget af stoffet. Derfor må produktionen af A-vitamin i risplanterne ikke overstige det niveau, der er gavnligt for mennesker.

Gensplejsningen indebærer i udgangspunktet ikke, at risplanten får indsat resistensgener eller andre gener, der umiddelbart kan påvirke plantens økosystem, f.eks. ved at være skadelige over for plantens naturlige fjender. Alligevel kan der være uforudsete problemer ved at indlemme gensplejsede organismer i komplekse økosystemer i naturen. Man kan f.eks. forestille sig, at den forøgede A-vitamin-produktion kan påvirke de dyr, der naturligt lever af risplanter, eller ændre jordbundsforholdene, hvis der afgives A-vitamin til jorden. Når først risplanterne er sluppet ud i naturens økosystemer, kan de være næsten umulige at udrydde igen – især hvis de genmodificerede risplanter kan krydsbestøve med vilde risplanter i naturen. Derfor skal man have overvejet og undersøgt alle følger af dyrkningen meget nøje, inden en genmodificeret organisme dyrkes på åbne marker. Samtidig er der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A - Vejledende opgavesæt 1 forår 2010

[90]
Bedømmelser
 • 06-03-2011
  god besvarelse, men der er fejl. f.eks er reaktionstypen en kondensation ikke substitution
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god besvarelse - dog mangler der nogen steder en mere uddybende forklaring.
 • 05-09-2016
  Rigtig god opgave....
 • 22-05-2016
  VIRKELIG GOD BESVARELSE