Opgave 3. Dolkhaler

Indhold

1.

Argumentér for, hvordan lipopolysaccharidet (LPS) sidder placeret i bakteriers cellemembran ud fra stoffets struktur og polaritetsforhold. Inddrag figur 3.2.

Cellemembranen er en dobbeltmembran, som er hydrofil udenpå og hydrofob indeni.

LPS-molekylet har en hydrofil del (markeret med den røde cirkel på nedenstående figur) og en hydrofob del (markeret med den grønne firkant på nedenstående figur):

  

I den røde cirkel ser vi en masse hydrofile (polære) grupper (langt de fleste er hydroxygrupper). Da de hydrofile grupper er klart i overtal i den røde cirkel, er denne del af LPS-molekylet også hydrofilt og foretrækker derfor at blive opløst i vand.

I den grønne firkant ser vi kun C- og H-atomer. Bindinger mellem C og H giver udelukkende anledning til upolære bindinger. Dermed er denne del af LPS-molekylet hydrofobt og foretrækker derfor at blive opløst i fedt (som også er hydrofobt).

Cellemembraner er hovedsageligt opbygget af fosfolipider. Den indre del af cellemembraner ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind