Opgave 4. Bestemmelse af AB0-blodtype

Indhold

...

 …

...

2.

Forklar, hvad formålet er med at tilsætte proteinase K og natriumdodecylsulfat i forbindelse med oprensning af DNA fra celler.

Proteinase K nedbryder mange forskellige typer af protein. Det er nyttigt, når man vil oprense DNA, da …

...

 …

...

3.

Afbild resultaterne vist i figur 3, og argumentér for, at der er en logaritmisk sammenhæng mellem størrelsen af et DNA-stykke og dets vandringslængde. Bestem endvidere størrelsen af PCR-produkterne fra exon 6 og exon 7, der er vandret henholdsvis 55,3 mm og 52,3 mm på gelen.

Når vi afbilder resultaterne i figur 3 og udfører logaritmisk regression, får vi en R2-værdi på 0,9938. Dette tal er meget tæt på 1, og dermed kan vi vurdere, at der er en logaritmisk sammenhæng mellem DNA-stykkernes størrelse og vandringslængden under gelelektroforese.

Nu bruger vi formlen fundet ved regressionen til at…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind